Renoveer duurzaam, één keer de kans om het goed te doen.

Het moment van nieuwbouw of grootschalige renovatie is uniek.

Van het gas los, Nul-op-de-meter, de stroomversnelling, task force renovatie, 2050 geen CO2 uitstoot. Allemaal technische uitdagingen die we relatief gemakkelijk kunnen oplossen. Het gaat vaak om de visie, de wil en het geld om werkelijk iets te gaan doen. Samen met Sto zijn we in discussie met de woningbouwcorporaties in Nederland. De discussie gaat over duurzaam renoveren:

  1. Welke energiebron gaan we gebruiken.
  2. Zorgdragen voor een goede schil (trias energetica).
  3. Welke installatie.

We merken dat de energiebron ingewikkeld is. Een warmtenet is lang niet altijd aanwezig, moeten we naar diepe geothermie, wat betekent dat voor de huurders? Is all-electric een oplossing?

Goed isoleren kan ook een buurt pimpen

Het interessante is dat een goed geïsoleerde woning (we gaan dan naar bijvoorbeeld een Rc van 6 m2K/W) de discussie over een lokaal warmtenet overbodig maakt, het is een kwestie van kiezen. Op deze manier wenden toenemende energiekosten niet af op de bewoners

Zo zijn ook de kosten een onderdeel van het keuzeproces. Bij renovatie naar een nul-op-de-meter-woning (kan al voor €50.000) zal de schil een belangrijk onderdeel uitmaken. Wat rekent een woningbouwcorporatie door aan de huurders, wat is de bestedingsruimte en hoe verschuiven we het onderhoudsbudget (gedeeltelijk) naar de renovatie.

Al met al blijkt dat een schilrenovatie op het vlak van duurzaamheid ook een toegevoegde waarde heeft voor de buurt. Verbindingen met en gelden voor maatschappelijke uitdagingen als hittestress, of hoosbuien. Een gezamenlijke aanpak zal de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Daar doen we het toch voor, goede woningen in goede buurten.

Bouw Bewust, Renoveer duurzaam

bestaande situatie

na aanbrengen van schil-renovatie en groen


Meer over Maatschappelijke Business Development