Power-up ondersteunt de scholieren

De scholieren op het Voortgezet Onderwijs hebben met Power-up invulling gegeven aan preventieve activiteiten gericht op een gezonde leefstijl en uitgaande van hun eigen kracht.

Natuurlijk waren er veel goede projecten maar iedere organisatie ging zelfstandig naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast werden de scholen overladen met aanbiedingen. We zijn gaan samenzitten en hebben afgesproken dat we vanuit de kracht van de scholieren de leefstijlthema’s gezamenlijk oppakken. Wat er op de VO-scholen speelt weten de directies zelf. Pesten, roken, groepsdruk, gezond eten. Bij de aanpak van deze thema’s staan de scholieren centraal die wij als Power-up vervolgens ondersteunen.

Power-up organiseerde de week tegen het pesten met 5 scholen, alle mentoren en 2200 scholieren. De jongeren zijn getriggerd middels de confrontatiecontainers, de docenten zijn opgelijnd op een gezamenlijk evenement in het bossche Theater aan de Parade.

Parade 's-hertogenbosch

Naast het pesten hebben we ook de scholieren ondersteund in het realiseren van een gezondere kantine en het stoppen-met-roken-beleid. Momenteel wordt Power-up breder getrokken naar Power-up073. Niet alleen de school maar ook de wijkteams zijn er om jongeren te ondersteunen. Je leeft tenslotte niet op school. De insteek blijft de kracht van de jongeren. Kijk maar eens op powerup073


Meer over Maatschappelijke Business Development