Nieuwe kijk op asielopvang

Prijsvraag

Vanuit de Prijsvraag ‘Ahome away from home’ uitgezet door het COA en de Rijksgebouwmeester Floris Alkemade, heeft een multidisciplinaire en multiculturele groep studenten een nieuwe kijk gegeven op de opvang van de Asielzoekers en statushouders in Brabant. Breinwijzer heeft in opdracht van Werkplaats De Gruijter, de studenten in de gelegenheid gesteld om hun ideeën te verreiken. Uiteindelijk hebben deze studenten hun ideeën aan de 11 verantwoordelijke regio’s, de provinciale coördinatiegroep, de rijksgebouwmeester, het COA, de veiligheidsregio en de gedeputeerde kunnen overdragen.
A home away from Home

De innovatie gedachte

De kern van de studenten zit hem in de verbazing. De verbazing rondom de aanpak vanuit de veiligheidsregio’s, het gaat toch om een ‘people-issue’. Met onze 2,5 miljoen Brabanders hebben we vele sociaal/maatschappelijke uitdagingen. Hoe kunnen de nieuwe nederlanders ons daar een toegevoegde waarde leveren.

De studenten hebben een heel andere kijk op de lokatie dan het huidige buitenaf plaatsen van een AZC. ‘Hierdoor moeten er specifiek activiteiten ontwikkeld worden gericht op het AZC; Waarom doen we dat niet samen in de wijk?’

  1. Kijk naar lokale kwesties waar men mee worstelt
  2. Toon wijsheid bij de keuze van de locatie
  3. Benut de talenten van mensen

Het resultaat is digitaal verwerkt in deze reader. 

 


Meer over Maatschappelijke Business Development