Welzijn rondom sportvelden

Met een positieve blik samen zorg dragen voor welzijn rondom de sportvelden

Het blijkt dat ik niet de enige ben die me langs de sportvelden irriteer aan toeschreeuwende ouders die, meestal goed bedoeld, hun eigen kind in de selectie willen krijgen. In tegenstelling tot de coaches schijnt het wedstrijdresultaat veelal belangrijker te zijn dan de leerweg en het plezier van kinderen. Rond deze sportvelden is ook niks anders te doen, enkele leuke voorbeelden daar gelaten. Met een multisectorale aanpak zijn we daar iets op aan het verzinnen.

  • cropped-middle-finger-kidHoe kan een bezoek aan een sportaccommodatie leiden tot gezond gedrag?
  • Sportvelden van de toekomst zullen meer geïntegreerd moeten worden in de wijken.
  • Alle gezondheidsinterventies hebben moeite met het benaderen van de ouders
  • Agrifood zoekt verbinding met de sportsector.
  • Breedtesport heeft weinig effectiviteit data.
  • Iedere volgende generatie is weer dikker.

nav bijeenkomst welzijn rondom sportvelden

Ik heb van Agrifood zaaigeld gekregen om een tweetal sessies te organiseren, waarmee we zoeken naar de verbinding tussen gezondheid (in de breedste zin van het woord) en Sport. Het resultaat moet na doorontwikkeling een economische impuls in de regio geven.

Een eerste brainstorm heeft geleid tot een 5-tal ideeën die we verder gaan onderzoeken. hieronder de samenvatting van deze bijeenkomst die heeft plaatsgevonden in het nieuwe clubgebouw van SV TOP op het terrein van de talentencampus in Oss.

Visueel verslag Welzijn rondom Sportvelden_

 


Meer over Maatschappelijke Business Development