Kiekje in de Brabantse Keuken

 

Studenten worden bij Kiekje in de Brabantse Keuken aangesproken op hun creativiteit en het vermogen om eerder vergaarde kennis in praktijk te brengen en daarover met mensen buiten de opleiding in gesprek te gaan. Het vliegwiel ‘Kiekje in de Brabantse Keuken’ biedt een mooi aanknopingspunt om als onderwijsinstelling het curriculum in de regio te verifiëren, waarbij de studenten in diezelfde regio hun opgedane kennis verifiëren aan de hand van zorgvuldig geselecteerde projecten. ‘Hoe weten we elkaar binnen de regio te vinden en in elkaars behoeftes te voorzien. ‘Hoe zorgen we ervoor dat we in de regio van elkaar leren? De door de provinciale overheid gesubsidieerde projecten nemen we daarbij als vertrekpunt (we zijn begonnen met het provinciale leefbaarheidsprogramma) evenals het gezamenlijk belang om de effectiviteit van de inzet van publieke middelen te vergroten. Zo koppelen we de behoefte van het Hoger onderwijs (verificatie in de regio), de toekomstige werkende generatie (de studenten leren van wat er buiten in de samenleving gebeurt) en de passie van de projecteigenaren (hoe krijg ik dit waardevolle project elders ook gerealiseerd) aan elkaar.

brabantse keuken

De eerste groep studenten hebben de opdracht vertaalt naar hun eigen ideeën. Een groep heeft onderzocht hoe mensen bij bijeenkomsten meer van elkaar konden leren, een andere groep heeft de verbinding gemaakt tussen de verschillende soorten van projecten in de provincie met een soort tinder-app. De laatste groep heeft in onze optiek hun eigen idee gerealiseerd maar dit niet geverifieerd bij en met anderen. Wij gaan met deze voorbeelden verder binnen de Provincie en binnen de scholen om Kiekje in de Brabantse Keuken een vliegwiel te laten zijn. Alle partijen zijn enthousiast. Lees voor het vervolg giveAgo


Meer over Maatschappelijke Business Development