Positieve Gezondheid

De definitie van Positieve Gezondheid naar het onderzoek van Machteld Huber:

Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Machteld Huber heeft, middels een breed onderzoek, gezondheid onderverdeeld in 6 dimensies:

  • lichaamsfuncties,positieve-gezondheid
  • mentaal welbevinden,
  • de spiritueel-existentiële dimensie,
  • kwaliteit van leven,
  • sociaal-maatschappelijk participeren
  • dagelijks functioneren.

Het aardige van dit model is dat duidelijk wordt gemaakt waarom gezondheid niet alleen vanuit ziekte bekeken moet worden. Deze denkwijze sluit mooi aan bij provinciale aandacht voor sociale veerkracht en bij de projecten die samen met Breinwijzer worden gerealiseerd. Vooral op het vlak van de onderste drie dimensies: Sociaal maatschappelijk participeren, kwaliteit van leven en zingeving, heeft Breinwijzer bijgedragen aan resultaat. Schatgraven, bossche bazaarde eigen kracht van jongeren en Bewoners in beweging. De maatschappelijke vraagstukken rondom de toekomst van de sportvelden en maar ook de bedrijfsmatige trend naar welzijnsbevordering als Return On Investment, haakt aan bij de positieve gezondheid. Ook hierbij gaat het wederom om crosssectorale verbindingen, want alleen samen komen we verder. Breinwijzer verbindt, enthousiasmeert en realiseert.


Meer over Maatschappelijke Business Development